Ejendommen

Brørup Nedergaard, hvor Hylke Hereford holder til, ligger 2 km fra Hylke, 10 km syd for Skanderborg.

Der er 26 ha jord til gården, der ligger i et kuperet terræn. 
16 ha dyrkes - heraf noget med græsudlæg til wrap og afgræsning i efteråret. 1,5 ha er skov og de øvrige 8,5 ha er græs- og engarealer.

Vi købte gården i okt. 2004 og har siden været i gang med et større renoveringsarbejde både ude og inde bl.a. med stuehus, haven og den gamle bindestald til løsdrift - se billederne i fotoalbummet.

 

Per arbejder hos Gedved entreprenørfirma. Er næstformand i Herefordforeningens hovedbestyrelse, Formand for Klub Midtjylland samt Næstformand i Avlsudvalget. Derudover er han næstformand i Gl. Hylke/Brørup Vandværk.  

Tina har arbejder hos arkitektfirmaet "Arkitema" i Århus. Er derudover Næstformand i Hylke Multihus, Formand i Hylke gymnastikforening samt Brørup Husmoderforening.

 

 

 

 

Luftfoto 2010


Per Windfeldt Kristensen og Tina Windfeldt Sønderskov, 
Rasmus på15 år og Caroline på 13 år.

"Hylke Hereford"
Brørup Nedergaard
Brørupvej 15, Hylke, 8660 Skanderborg
Tlf: 2128 5674
Email: hylkehereford@gmail.com

 

Brørupvej 15, Hylke - 10 km syd for Skanderborg